Υπηρεσία Διασύνδεσης και Στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη Μαθητεία στην Κύπρο

Ελληνικά

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο Apphelp4SMEs, παρέχει δια μέσου της Υπηρεσίας Διασύνδεσης και Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για τη Μαθητεία, πληροφόρηση και στήριξη στις επιχειρήσεις όσον αφορά το σύστημα μαθητείας και την εργοδότηση μαθητευόμενων.

Στο πλαίσιο του έργου AppHelp4SMEs έχουν δημιουργηθεί τρεις Υπηρεσίες Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας στους αρμόδιους μεσολαβητικούς οργανισμούς (ΕΒΕΛ, ΕΒΕΠ και ΠΟΒΕΚ) με εκπαιδευμένους υποστηρικτές της μαθητείας για παροχή άμεσης βοήθειας στις επιχειρήσεις, όπως επίσης και διαδικτυακή εργαλειοθήκη με πληροφορίες και εργαλεία για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να προσλάβουν μαθητευόμενους όπως παραδείγματος χάριν το Τεστ Ετοιμότητας των Επιχειρήσεων για την αξιολόγηση του επιπέδου ετοιμότητας τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα μαθητείας www.apphelp4smes.eu

 Μέσω των συνεχών επαφών με τις επιχειρήσεις το μήνυμα που δίνεται είναι ότι το σύστημα μαθητείας στην Κύπρο πρέπει να βελτιωθεί, έτσι ώστε να καταστεί δυνατόν να δημιουργηθούν ποιοτικές θέσεις μαθητείας και να υπάρξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα τόσο για τους μαθητευόμενους όσο και για τους εργοδότες.

 Για να έχει μια ελπιδοφόρα συνέχεια το σύστημα μαθητείας την Κύπρο, πρέπει να υπάρξει καλύτερη αντιστοίχιση των αναγκών των επιχειρήσεων σε εργατικό δυναμικό με τα προσφερόμενα προγράμματα εκπαίδευσης και τις ειδικεύσεις που προσφέρονται στη μαθητεία.

 Επιβάλλεται επίσης η συλλογική προσπάθεια από τους υπέυθυνους φορείς για τη βελτίωση της εικόνας του συστήματος μαθητείας που έχουν οι επιχειρήσεις αλλά και η παροχή των σωστών κινήτρων προς τους εργοδότες για την εργοδότηση μαθητευομένων.